Warning: error_log() has been disabled for security reasons in /home/ftponly/usr/gpodviho/web/wp-includes/wp-db.php on line 1449 Warning: error_log() has been disabled for security reasons in /home/ftponly/usr/gpodviho/web/wp-includes/wp-db.php on line 1449 Vážení spoluobčané – Vítejte

Polomská 178/13, Podvihov, CZ-747 06 Opava podvihov@opava-city.cz +420 734 236 213 Datová schránka: Městská část Podvihov - ID: eu6army

Městská část Opava – Podvihov

Vážení spoluobčané

Zemědělská a.s. Kylešovice po dlouhém vyjednáváni se zástupci MS Hošťata se konečně rozhodla vstoupit do dotačního programu EU a to zřizování tzv. „Biopásů“.

Co to jsou vlastně biopásy , jakou plní funkci ?

Biopás je pruhové políčko o šíří 6 – 12m umístěné na okraji nebo uvnitř půdního bloků. Zpravidla se zřizují kolem lesních porostů, podél větrolamů, vodotečí, polních cest apod. Biopás se osévá v době od půle května do půle června a to směsi obilovin,prosa, pelušky, pohanky, krmné kapusty, lupiny bílé , různých bylin atd. Porost zůstává stát po celý rok, přes zimu až do konce března, kdy je následně zmulčován a zaorán. Takto zůstává až do přelomu května a června, kdy je opět oset. Tento postup se opakuje po dobu pěti let. V tyto dny jsou již biopásy osety.

Biopásy nesmí být sečeny, chemicky ošetřovány a nesmí se přes ně projíždět jakou-koliv technikou. Porušováním tohoto zákazů hrozí zemědělcům odnětí dotací pro tento program. Proto důrazně upozorňujeme motorkáře, uživatelé čtyřkolek a jím podobných, že v případě porušení tohoto zákazu a zjištění totožnosti hříšníka, může úhrada dotačního programu padnout na jejich bedra!!!

Jaký je význam biopásu pro krajinu:

a/ přispívají k pestrosti a rozmanitosti krajiny,

b/ zvyšují potravní nabídku pro volně žijící živočichy

– poskytují živočišnou i rostlinnou potravu ptákům jako je koroptev, bažant, stehlík, konopka, zvonek, strnad a dalšímu zpěvnému ptactvu,

– poskytují rostlinnou potravu ostatní zvěři především v době po sklízni, kdy zůstavají holé, hladové podmítnuté pole,

– jsou zdrojem pýlové snůšky pro včely, motýly a různorodý hmyz.

c/ slouží jako kryt pro veškerou faunu,

d/ slouží v jarních měsících jako osýchací plocha pro veškerá mláďata,

A význam pro zemědělce ?

– příjem z dotací za tvorbu biopásu na méně úrodných pozemcích,

– umístění biopásu na svažitých pozemcích zabraňuje erozí půdy !!!!

– zvyšuje propůstnost půdy a tím zadržuje dnes tak vzácnou vodu v krajině !!!!

– poskytuje útočiště živočichům, kteří mohou působit jako přirození predátoři pro škůdce.

Vážení přátelé

vytváření „Biopásu“ je jenom malé procento z toho co můžeme, lépe řečeno musíme udělat pro naši zdevastovanou přírodu pro návrat k původní krajině. Doufám, že si všichni uvědomujete důrazně vztyčený prst přírody, že díky nerozvážnému hospodaření člověka nastal katastrofální nedostatek vody v krajině, změnilo se mikroklima a s tím související kůrovcové kalamity a další problémy.

Plánují se tvorby vědeckých týmů, které budou až teď řešit / určitě za nemalé honoráře/ jakým způsobem zadržovat vodu v krajině a navrácet jí původní ráz. Jak prostopášné.

Dnes se na jedné straně usmívám nad tím, co jsme my „Myslivci“ před cca 9 lety dokázali …….zřizováním alejí výsadbou stovek stromů a keřů /stovky odpracovaných hodin, které si mohl každý z nás prožít jiným způsobem/…..dnes prohlášených jako „Chráněné krajinné prvky“, které mimo jiné slouží jako prvky k zabránění eroze půdy a k zadržování vody v krajině. Na straně druhé je mně velice smutno z toho, jak nás myslivce velká část vašich spoluobčanů zatracovala, podporovala ty, kteří jsou za zplundrovanou přírodu zodpovědni, štvali proti nám širokou veřejnost . Ono se říká „čas ukáže“ a ukázal velice brzy, na čí straně byla a je pravda, kudy vede cesta. Doufám, že si to dnes již všichni uvědomují.

Na nápravu dnes již sami myslivci stačit nebudou, je třeba pomoc každého z vás, pomoc vlastníků pozemků, pomoc obecních zastupitelstev a samozřejmě aktivní přístup zemědělců. Prosím, dlouho neváhejte ……není za 5 minut 12, ale již 10 minut po 12!!!!!!!!!

Věřím, že Vám není lhostejná blízká ani vzdálená budoucnost, že nechcete, aby zde pro další generace zůstala pustá sahara.

S pozdravem

KUBESA Radomír st…….předseda MS Hošťata